Контакти

За повече информация можете да се свържете с нас на:

Димитър Кирков
Димитър Кирков

General manager

+359 88 335 0377

Теодора Калоянова
Теодора Калоянова

Program director

+359 88 341 3706

Вангел Стоянов
Вангел Стоянов

Sales manager

+359 88 817 2698

Мариана Игова
Мариана Игова

Marketing manager

+359 88 833 3424

Вихрен Бенев
Вихрен Бенев

Web Master

+359 88 820 5218

Петър Христозов
Петър Христозов

Web and IT

+359 88 849 5200

Fanta Dance Festival
Fanta Dance Festival

fantadancefest@gmail.com